Iz leta v leto pogosteje opažamo, da prihaja do vedno pogostejših zlorab imen Levstikova pot ali Popotovanje od Litije do Čateža, grafične podobe…, v komercialne namene.

Doslej smo zgolj opozarjali, da to ni pošteno, odslej pa bomo to striktno nadzorovali in tudi letos na 37. popotovanju po Levstikovi poti v okviru svojih pristojnosti zahtevali odstranitev vseh, ki bodo elemente Levstikove poti prodajali prek svojih izdelkov ali storitev ne glede na to kje (na startu, celotni poti ali cilju) se bo to dogajalo.

Zato vas opozarjamo, da ste na to še posebej pozorni. Vsi, ki želite ustrezna imena ali podobo uporabiti v okviru svojih izdelkov in storitev, morate pred tem pridobiti soglasje Zavoda Levstikova pot.

Tudi ko gre za nekomercialno promocijo prireditve, mora uporabnik, posameznik ali organizacija, pridobiti predhodno soglasje Zavoda Levstikova pot.

Pozivamo in prosimo vse organizacije in posameznike, da to ob 37. popotovanju po Levstikovi poti od Litije do Čateža, v soboto, 11. novembra 2023, spoštujejo, ker zlorab ni moč tolerirati.

Zavod Levstikova pot