PINO Gradbeni inženiring, d.o.o.
Ulica Mire Pregljeve 4
1270 Litija
www.pino.si

Leta 1991 je bilo ustanovljeno podjetje PINO d.o.o., registrirano za projektiranje in ocenjevanje nepremičnin, inženiring v gradbeništvu, nadzor in strokovno vodenje pri graditvi objektov. Podjetje trenutno zaposluje sedem redno zaposlenih. Lastnik, direktor in odgovorni vodja projektov je od začetka ustanovitve Jože Poglajen.

  • Zasebnim in javnim investitorjem nudimo storitve inženiringa od priprave projektne dokumentacije do tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja
  • Izdelava projektne dokumentacije od idejne zasnove do projekta za izvedbo z vsemi potrebnimi elaborati (idejna zasnova IDZ, idejni projekt IDP, projekt za gradbeno dovoljenje PGD, projekt za izvedbo PZI in projekt izvedenih del PID)
  • Ocenjevanje nepremičnin in sodno izvedeništvo za gradbeno stroko
  • Nadzor visokih in nizkih gradenj
  • Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacije, vodovode in ceste – nizke gradnje
  • Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjske objekte, industrijske objekte, obrtno-poslovne objekte, zunanje ureditve in inženirske objekte
  • Izdelava projektne dokumentacije za sanacije, rekonstrukcije in spremembe namembnosti objektov
    Izrisi projektov v 2D in 3D prikazu
  • Izris načrtov notranje opreme in arhitekturno svetovanje