ASFALT KOVAČ, proizvodnja, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
Planina pri Sevnici 47A
3225 Planina pri Sevnici
http://www.asfaltkovac.si/

Podjetje Asfalt Kovač d.o.o. je bilo registrirano leta 2004. Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja asfaltnih mešanic, medtem ko se podjetje ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi, kot so priprava spodnjega in zgornjega ustroja cestišč, dvorišč itd. Do konec leta 2016 smo v podjetju Asfalt Kovač d.o.o. proizvedli 637.000 ton različnih asfaltnih mešanic.

Za dobro in kakovostno izvedbo del, za katera so zadolženi vrhunsko usposobljeni kadri, v podjetju skrbimo z neprestanim posodabljanjem strojne mehanizacije in voznega parka.

Program proizvodnje asfaltnih mas se izvaja v asfaltni bazi v Planinski vasi. Asfaltna baza se razprostira na 5.000 m2 in leži ob cesti Planina-Šentjur, 3 km od Planine v smeri proti Lesičnem. Dotična lokacija je bila izbrana zaradi bližine kamnoloma Šonovo, od koder pridobivamo potreben vhodni material (gramoz) za svojo proizvodnjo.

Naše storitve: