Spoštovani prijatelji Levstikove poti!

Kot ustanovitelj in 37 let organizator popotovanj po Levstikovi poti tri dni po 37. popotovanje po Levstikovi poti, sobota, 11. november 2023, pri po temeljitem premisleku izjavljam, da se v celoti distanciram od posameznih elementov dogajanja na dan prireditve in dogajanju na cilju na Čatežu! Vsebine niti slučajno niso več v duhu Frana Levstika, popotovanja, projektov Levstikove poti in nenazadnje varne izvedbe prireditve.

Da ne govorim o duhu medsebojnega sodelovanja. Toliko manipulacij, sprenevedanj in neprimernih vsebin pred, med in po športni prireditvi že več let ni bilo. In vse kaže, da si nekateri z vsemi močmi prizadevajo, da bi projekti Levstikove poti izgubili svoj pomen in smisel. Priznam, nisem več glavni, sem pa še vedno začetnik Levstikove poti in upam, da bo Levstikova pot v prihodnje ostala tisto, za kar sem si prizadeval vse od leta 1987! In spoštovanje teh načel bom zahteval tudi od svojih naslednikov! (* glej spodaj)

Poglejte to sliko ob objavi. Zakaj sem se odločil zanjo. Na sliki je moj učitelj iz petega razreda osnovne šole. Simbolična slika. Očitno tudi on verjame v duh Levstikove poti, da se še vedno vrača na popotovanje.

RUDI BREGAR
Ustanovitelj projektov Levstikove poti
Prejemnik najvišjega priznanja Zveze socialistične mladine Jugoslavije za Levstikovo pot
Prejemnik turističnega nageljna TV Slovenija
Prejemnik Bloudkove plakete za življenjsko delo v športu, najvišje državne nagrade na področju športa, predvsem zaradi Levstikove poti
Prejemnik več drugih priznanj

P.s.: Zakaj sem se pohvalil s priznanji? Zato, ker vem in sem prepričan, da imam prav in da so to opazili tudi številni v Sloveniji.

————-

* 37 let Levstikove poti

Gre za dolgoletni projekt, katerega ustanovitelj je Rudi Bregar, ki vključuje elemente športa, kulture, etnologije, krajine in varovanja okolja in kot višek vsakoletnih aktivnosti predstavlja tradicionalno mednarodno popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža, ki se ga v zadnjih letih v novembru udeležuje med 15.000 in 25.000 pohodnikov iz vse Slovenije, mnogih evropskih držav, med udeleženci pa so bili tudi posamezniki iz drugih celin. Vse vsebine o projektu so na naslovu www.levstik.si.

V okviru projekta sodelujejo mnoge organizacije na terenu. Tako pri dejavnosti aktivno sodelujejo domačini ob vseh 34 km Levstikove poti in tako pripomorejo k popularizaciji območja Levstikove poti kot celote z vidika krajine, arhitekture, dediščine, športa in kulture in nenazadnje domače ponudbe izdelkov in pridelkov, zato skozi vse leto na to območje prihajajo mladi in starejši iz vse Slovenije, prek njih pa tudi prijatelji iz tujine. Čeprav ne vodimo posebne evidence, smo doslej v pogovoru že srečali popotnike iz vseh sosednjih držav, Nizozemske, Srbije, Nemčije, Ameriške zvezne države Teksas, Brazilije, Kanade…

Med večje realizirane projekte sodi opremljanje vseh 34 km Levstikove poti s označevalnimi in usmerjevalnimi tablami, posebnost realiziranega projekta pa je namestitev 80 tabel med Litijo in Čatežem, na katerih je prek odlomkov med potjo možno prebrati celoten izvirni Levstikov potopis, tedanji slovenski literarni program.

Z Levstikovo potjo rastejo tudi domačini. Mnogi med njimi so pozabi »trgali« arhitekturne dosežke, ki ni nujno, da so registrirani kot dediščina. Korak po koraku nadgrajujejo objekte in točke, kjer se popotniki lahko zaustavljajo. Korak po koraku se bogati ponudba Levstikovega območja (aktivi kmečkih žena, domača ponudba hrane, pijač in drugih izdelkov, statusi kmetij…).

Skrb za ohranjanje narave je vedno prva skrb in pred leti smo postavili prek 300 najrazličnejših tabel, kjer popotnike opozarjamo na skrb za naravo, na nekaterih tudi z mislimi »Bogastvo in lepote naše narave domačini ohranjamo že stoletja, zato bodite do nje in nas spoštljivi«. Iskali smo zanimivosti in mnoge tudi našli ter jih iztrgali pozabi.

Levstikova pot je tudi sinonim za slovenski jezik. Ne nazadnje je slovenski literarni program iz sredine 19. stoletja nastal v okviru Levstikovega potopisa prav na tem območju, simbolično je postavljen v Bajčevo zidanico na Gobniku in prav tedanji slovenski literarni program je bil leta 1987 osnova za nastanek kulturno-zgodovinske Levstikove poti. Zato je odtlej rdeča nit tega območja prav v ohranjanju pestrosti in bogatosti slovenskega jezika ter razvoju družbene zavesti o pomenu narodovega jezika v povezavi z rekreacijo, varovanjem in ohranjanjem naravne biotske različnosti v tem prostoru (pestrost gozdov, vinogradov, sadovnjakov…). In kot je že leta 1989 zapisal prof. dr. Matjaž Kmecl, naj Levstikova pot ostane »popotovanje iz Litije do Čateža in po duhovni zgodovini«.

Izdelali smo tudi več spletnih aplikacij oziroma orodij za obiskovalce Levstikove poti. Aplikacija Po Levstikovi poti je namenjena vsem, ki želijo pridobiti ključne informacije za obisk Levstikove poti, in obiskovalcem, katerim koristi kot pomoč pri orientaciji, raziskovanju kulturne in naravne dediščine ter opozarjanju drugih obiskovalcev o ovirah na poti. Aplikaciji, ki s pomočjo zemljevida, besedila, fotografij in videoposnetkov podrobno predstavlja severno in južno traso Levstikove poti, sta namenjeni predvsem temu, da spodbudita tiste, ki Levstikove poti še niso obiskali, da to storijo v prihodnje.

Aplikacija O obisku Levstikove poti je namenjena prikazovanju podatkov, pridobljenih s pomočjo vprašalnikov Registracija obiskovalcev Levstikove poti in Ocenjevanje ponudnikov storitev na Levstikovi poti. Še več orodij pa je na naslovu www.levstik.info.