Na željo številnih pohodnikov smo ponovno na posameznih točkah med potjo uvedli posebne spominske žige, ki ste jih bili navajeni v preteklosti. Številni ste bili navdušeni, zato bodo žigi tudi prihodnje leto.

Spominski žig ste si lahko v svoj dnevnik Levstikove poti odtisnili ob gasilskem domu na Libergi (skupna trasa), na Kopačiji ob ponudbi PGD Primskovo (južna trasa) in ob Resn`kovi kašči v Moravčah (severna trasa).

Predvsem pa se tudi v prihodnjih letih prijavite na startu in pridno zbirajte žige. Tako boste za večkratno udeležbo lahko prejeli posebna priznanja in značke!