Za delovanje društva so obvezni naslednji dokumenti:

– Statut oziroma pravila o delovanju v skladu z Zakonom o društvih
– Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju
– Pravni akt o sistemizaciji delovnih mest, če ima društvo več kot 10 zaposlenih
– Izjavo o varnosti delavcev

Pri pripravi prvih dveh dokumentov vam lahko pomagamo. Lahko vam pomagamo ustanoviti društvo, pripraviti vse dokumente. Lahko pa vam pomagamo tudi pri spremembi dokumentov, če je potrebno. Uredimo vse do vpisa sprememb pri registrskem organu.

Pišite nam na info@levstik.si.