1Občina Trebnje je del osrednje Slovenije, natančneje Srednje Dolenjske in leži na stiku alpskega, dinarskega in panonskega sveta. Je izrazito prehodna pokrajina, katero bo zaznamovala tudi umestitev avtoceste Karavanke – Obrežje. Ta raznolikost pokrajine se izraža tako v naravnih danostih kot tudi v kulturnem pogledu. Celotna občina ima 13.782 prebivalcev; število krajevnih skupnosti: 13; površina: 201,7 km2 – 153 naselij.

Po območju občine potekajo različne pohodne, kolesarske, vinogradniške in druge poti, med katerimi želimo izpostaviti le nekatere, in sicer:

BARAGOVA POHODNA POT

Baragova pohodna pot je že poldrugo desetletje priljubljena med pohodniki. Večji del se odvija po prijetni gozdni ali travnati pokrajini, celotna krožna pot pa je dolga 18 km. Pot po Baragovi življenjski poti se začenja v Trebnjem, pred župnijsko cerkvijo Marijinega vnebovzetja, kjer je tudi  Baragov kip. Nadaljuje se v Malo vas in mimo Knežje vasi v Dobrnič in se preko Grmade in Vrhtrebnjega zaključi v Trebnjem. Vsebuje tri življenjske postaje Friderika Barage, in sicer Trebnje, Malo vas in Dobrnič.

Organiziran pohod poteka zadnjo soboto v juniju v okviru Baragovega dneva-spominski dan Občine Trebnje.

Organizator: Kulturno društvo Trebnje, Klemenčičeva ulica 3, 8210 Trebnje, 07/30 45 739, 031/346 981, ivanka.viscek@guest.arnes.si (Ivanka Višček)

EMINA ROMARSKA POT

Emina romarska pot povezuje kraje, ki so neposredno ali posredno povezani z življenjem sv. Eme (pred 995 – ok. 1045). Pot poteka preko Koroške, Štajerske, Dolenjske in Gorenjske in je povezana z istoimensko potjo v Avstriji (Hemma Pilgerweg). Sv. Ema in njena družina sta imeli veliko posesti na Dolenjskem, kjer se je ohranilo čaščenje sv. Eme vse do danes. Mokronog, cerkev sv. Ruperta v Šentrupertu, grad Škrljevo, grad Mirna, Trebnje, grad Šumberk in samostan Stična so točke Emine romarske poti na Dolenjskem.

Informacije: TIC Trebnje, Baragov trg 1, 8210 Trebnje, 07/30 44 717, tictrebnje@volja.net

POT MARE RUPENE, ODCEP E7

Pot Mare Rupene, odcep evropske pešpoti E7, je bila urejena na pobudo krajanov Dobrniča v spomin na Maro Rupeno (1918 – 2003), rojeno v bližnji Mirni Peči, udeleženko prvega kongresa in prvo sekretarko Protifašistične fronte žensk ter kasneje neutrudno borko za izboljšanje položaja kmečkih žensk. Pot je dolga 20 km in predstavlja okrog pet ur zmerne hoje. Pričenja se v Dolenjskih Toplicah in poteka deloma skozi gozdove, deloma čez s trto poraščena pobočja in kraška polja prek Globodolskega polja in Dobrniča do Žužemberka.

Organiziran pohod poteka 2. nedeljo v oktobru.

Organizator: Kulturno turistično društvo Dobrnič, Dobrnič 9, 8211 Dobrnič, 041/241 794, ktd-dobrnic@volja.net (Anton Perpar)

GOZDNA POT ZAPLAŠKE STEZICE

V neposredni bližini cerkve na Zaplazu je urejena gozdna pot Zaplaške stezice. Krajša trasa (1 km) je namenjena zlasti šolskim skupinam, ki si na kratki poti ogledajo mlako, gozdno jaso in rastlinsko raznolikost tukajšnjega gozda. Daljša (3 km) pa vodi skozi bogato Grajsko hosto na Bajturn, 609 m visok grič, najvišjo točko občine Trebnje. Na tem sprehodu si lahko obiskovalec ogleda lovsko prežo, jasli in solnico, lisičje in jazbečeve jame, se okrepča z vodo iz Marijinega studenca in si ob zaključku poti ogleda še kmetijo s prijaznimi domačimi živalmi.

Skrbnik poti: Turistično društvo Čatež, Čatež 19, 8212 Velika Loka, 07/34 89 900, 031/796 378, tatjana.bregar@tem.si (Tatjana Bregar)

POHODNA IN GOZDNA UČNA POT SPEČA LEPOTICA

Pohodna in gozdna učna pot »Speča lepotica« poteka v celoti znotraj meja krajevne skupnosti Mirna in se nahaja zahodno do severozahodno od naselja Mirna. Pohodnik ima na izbiro dve poti. Daljša in zahtevnejša pot je dolga približno 19 km z dvema vzponoma in enim spustom, višinska razlika med izhodiščno točko in najvišjo točko poti znaša 181 m. Krajša in manj zahtevna pot pa je dolga približno 8.5 km, višinska razlika med najnižjo in najvišjo točko pa znaša 146 m. Pričetek in zaključek obeh pohodnih poti je pred gostiščem Pri Francki na Mirni.

Skrbnik poti: Krajevna skupnost Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, 07/30 47 153, 031/643 365, ks.mirna@siol.net(Barica Kraljevski)

S KOLESOM OB TEMENICI IN MIRNI

S kolesom ob Temenici in Mirni se lahko kolesarji odpravijo na pet kolesarskih tur po občini Trebnje in sosednjih občinah Šentrupert in Mokronog – Trebelno, ki se ločijo po sami poti, dolžini poti (od 30 do 120 km), težavnosti ter številu in vrstah kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti, poleg katerih so ture izpeljane. Vse poti pa se pričnejo in končajo v Trebnjem. Kolesarji imajo na voljo tudi pestro in ugodnejšo gostinsko ponudbo v nekaterih gostinskih lokalih ob poti. Trasa modre kolesarske ture je Trebnje – Dobrnič – Mirna Peč – Vrhtrebnje – Trebnje, dolžine 39,5 km in težke zahtevnosti. Potek zelene kolesarske ture je Trebnje – Čatež – Mirna – Trebnje, dolžine 30 km in srednje lahke zahtevnosti.

Informacije: TIC Trebnje, Baragov trg 1, 8210 Trebnje, 07/30 44 717, tictrebnje@volja.net

GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE

2Galerija likovnih samorastnikov Trebnje je edina svoje vrste v Sloveniji in posebnost tudi v svetovnem merilu. Ustanovljena je bila leta 1971 in ima vsako leto obsežnejšo zbirko. Nastala je kot rezultat dejavnosti Tabora likovnih samorastnikov, ki je bil prvič organiziran leta 1968. Tabori so iz nekakšne množične delavnice prerasli v dneve spoznavanja z življenjem, kulturo in umetnostjo raznih narodov. Galerija likovnih samorastnikov v Trebnjem hrani 987 slik in skulptur, ki jih je v tem obdobju ustvarilo 270 umetnikov iz 34 držav Evrope, Azije, Afrike, Severne in Latinske Amerike. Med njimi so mojstri katerih dela so že uvrščena v mnoge znamenite zbirke, galerije in muzeje širom sveta. Konec junija je mogoče umetnike opazovati pri delu v živo na tradicionalnem taboru.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1, 8210 Trebnje

Odprto: pon – pet 15:00 – 17:00, sob 10:00 – 12:00, ned, prazniki in izven odpiralnega časa odprta po predhodnem naročilu.

Informacije: CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, 07/34 82 100, 031/250 347, info@ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si

JURJEVA DOMAČIJA NA OBČINAH

V vasi Občine, se nahaja muzej na prostem Jurjeva domačija (Občine 11), kulturno-etnološki spomenik posebnega krajevnega pomena. Tu je na ogled kmečka arhitektura, značilna za te kraje v 18. stol. Obsega pritlično, deloma zidano, deloma leseno stanovanjsko hišo s črno kuhinjo, kamro in štibelcem (manjšo spalnico), svinjak, kaščo, pod (skedenj) in vodnjak. Notranja oprema hiše je dobro ohranjena. V stari Jurjevi domačiji vas povsem  prevzeme duh pretekle zgodovine in lastnikov, ki so s trdo voljo in nemalo truda skrbeli za svoje imetje in tako pripomogli k bogatejši kulturno – etnološki dediščini. Ogleda vreden muzej na prostem, kjer lahko starejši obujajo spomine, mlajši pa odkrivajo preteklost.

Informacije: TIC Trebnje, Baragov trg 1, 8210 Trebnje, 07/30 44 717, tictrebnje@volja.net

GRAD MIRNA – SPEČA LEPOTICA

3Grad Mirna pomeni nepogrešljiv poudarek enega najvrednejših pogledov v Mirnski dolini in ga je občutiti kot dediščino estetskih načel srednjeveških stavbnih projektov. Zaznamovala so ga vsa zgodovinska obdobja. V pisnih virih se prvič omenja leta 1165. Njegovi lastniki so se hitro menjavali. Grad je bil razdejan v kmečkih uporih leta 1515, v 17. stol. pa so nekdanjo grajsko srednjeveško utrdbo spremeni v renesančno palačo. Grad je imel tudi mogočno obrambno obzidje s strelnimi linami in obrambnimi stolpi. Na božični dan leta 1942 so grad požgali partizani, po 2. sv. vojni pa so ga z miniranjem še dodatno uničili. Od leta 1962 za grajske ostaline in njihovo obnovo skrbi dr. Marko Marin in tako grad že dobiva nazaj staro podobo.

Informacije: Marko Marin, Cesta na Fužine 7, 8233 Mirna, 07/30 47 092, 041/822 294

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER TREBNJE (TIC TREBNJE)

Baragov trg 1, 8210 Trebnje
tel. 07/30 44 717, tictrebnje@volja.netwww.trebnje.si
Odprto: pon – pet 9:00 – 15:00, sob 13:00 – 15:00

V Turistično informacijskem centru Trebnje vam bomo z veseljem posredovali  informacije o najzanimivejših krajih in kulturno-zgodovinskih znamenitostih v občini Trebnje. Predstavili vam bomo gostinsko ponudbo in možnost prenočitve ter vas napotili po pohodnih poteh ali morda na kakšno od vinskih cest. Izvedeli boste tudi vse o prireditvah in dogajanju v našem koncu. Napotili pa vas bomo na kakšen prijeten izlet. Lahko pa se boste tudi opremili z informativnim gradivom v slovenskem in tujih jezikih. V objem Temenice in Mirne ste vabljeni peš, s kolesom ali na konjskem hrbtu, kajti okoliški grički vas že pričakujejo.