Januar je bil v povprečju pretopel za ta letni čas. Bo tako tudi februarja? Glede na vse dogajanje v stratosferi ob polarnem krogu lahko tudi za februar s precejšnjo mero zanesljivosti ugotovimo, da bo v povprečju pretopel. To kaže tudi naslednja slika:

Na podlagi tega modela za februar je lahko v Sloveniji pretoplo za okrog 3 °C.

Bo februarja vsaj več padavin, da bi namočilo izsušeno zemljo? Nekaj padavin bo, vendar spodnji model kaže, da bo količina pod dolgoletnim povprečjem.

Če zaključim: februar bo nekoliko pretopel in padavin bo manj od dolgoletnega povprečja. Nekaj več padavin lahko pričakujemo šele v drugi polovici meseca,