Chemass, d.o.o. boter jablane koksova oranžna reneta

chemassPodjetje Chemass d.o.o. je pooblaščen zastopnik proizvajalca Agilent Technologies. V prodajnem programu ponujamo instrumente namenjene predvsem kemijskim analitskim laboratorijem in laboratorijem za molekularno biologijo.

Prodajamo in vzdržujemo Agilentove plinske (GC) in tekočinske (HPLC) kromatografe, masne spektrometre (SQ, TOF, QQQ, QTOF), nano mikroskope (AFM, FE-SEM, nano-indenter) in druge analitske instrumente ter Agilentovo opremo in reagente za PCR/QPCR in mikrorastrsko analizo.

Ponudbo dopolnjujemo z inštrumenti in pripomočki drugih proizvajalcev kot na primer Gerstel, Chiral Technologies, LC Tech, BioSan, StarLab, …

Kontaktni podatki

chemassChemass d.o.o.
Baznikova ulica 2
1000 Ljubljana
tel./faks  (01) 427 75 60
splet: www.chemass.si
e-naslov: info@chemass.si