Verjetno mi ni treba ponavljati, da je bil februar nadpovprečno topel in suh. Najprej si poglejmo nekaj podatkov z Vremenske postaje Sevno. Verjetno vam podatki v spodnji razpredelnici povedo vse.

Pa kljub temu… Februarja 2020 sta bila dosežena kar dva rekorda: povprečna temperatura in povprečna hitrost vetra. Na voljo so podatki za leta od 2016 dalje, v zadnjem stolpcu pa so zapisana povprečja za pet let. Podatki vam povedo vse.

Grafično pa podatki o temperaturi po dnevih povedo naslednje:

V spodnjem seznamu pa še nekaj več statističnih podatkov z Vremenske postaje Sevno:

Da je bil letošnji februar zelo topel in suh kažejo tudi podatki ARSO za celotno Slovenijo: