Zavod Levstikova pot začenja z novimi projekti pod skupnim naslovom GREMO SKUPAJ… V prihodnje načrtujemo rekreativni projekt GREMO SKUPAJ… S HOJO ZA ZDRAVO VZGOJO, da bi na območje Levstikove poti pripeljali čim več mladostnikov, da bi vsi skupaj spoznali, da hoja ni zgolj brezglavo tekanje po naravi. Drugi projekt pa je povezan z naslednjo revijo, v kateri bomo objavili vrsto poljudnih in strokovnih člankov o zgodovinski dediščini Levstikove poti. Poimenovali smo ga GREMO SKUPAJ… SPOZNAVAT DEDIŠČINO. S projektom GREMO SKUPAJ… UŽIVAT SADJE pa bodo nadaljevali zasajanje sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku ob celotni trasi kar 34 kilometrov dolge Levstikove poti.