Novice - aktualno Novice - vse Sadovnjak - botri dreves Sadovnjak - vse

Javno podjetje VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. je boter jablani ananas reneta

Javno podjetje VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. je boter jablani ananas reneta. Voda je naša skupna odgovornost JP VODOVOD-KANALIZACIJA opravlja dejavnost oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadne vode v Mestni občini Ljubljana in v občinah Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani in Škofljica, v občinah Horjul in Medvode pa odvajanje in čiščenje odpadne Beri naprej …

Novice - aktualno Novice - vse Sadovnjak - botri dreves Sadovnjak - vse

Kartuzija Pleterje je boter jablani ontario

KRIŽ STOJI, MEDTEM KO SE SVET VRTI. Kartuzija Pleterje je boter jablani ontario. V začetku 15. stoletja, torej pred dobrimi 600 leti je Celjski grof Herman II. postavil v skriti dolini pod Gorjanci srednjeveško kartuzijo, ki je bila tedaj četrta na slovenskih tleh. Zaradi turških vpadov in drugih razlogov je bila po približno 200 letih Beri naprej …

Novice - aktualno Novice - vse Sadovnjak - botri dreves Sadovnjak - vse

Občina Litija – boter jablani carjevič

Občina Litija je boter jablani carjevič. »Koder  mnogo  sadja zori, tamkaj  je dosti pridnih ljudi.« Občina Litija leži v zahodnem delu Posavskega hribovja in hkrati v središču Slovenije, saj se na njenem ozemlju nahaja  geometrično središče Slovenije. Malo je krajev, ki bi bili tako lahko dosegljivi z javnim prevozom, avtomobilom, kolesom ali peš in  bi Beri naprej …

Novice - aktualno Novice - vse Pohodništvo - vse Sadovnjak - botri dreves Sadovnjak - vse

Župnija Slivnica pri Mariboru – boter jablani pisani kardinal

Župnija Slivnica pri Mariboru je boter jablani pisani kardinal. Župnija Slivnica pri Mariboru je bila ustanovljena leta 1146 z odlokom oglejskega patriarha Peregrina. Takrat je zajemala področje od vrha Areha do vrha Boča. Iz te pražupnije so v teku zgodovine nastale župnije Poljčane, Makole, Laporje, Črešnjevec, Slovenska Bistrica, Venčesel, Tinje na Pohorju, Šmartno na Pohorju, Beri naprej …

Novice - aktualno Novice - vse Sadovnjak - botri dreves Sadovnjak - vse

Sobotri dreves v Levstikovem sadovnjaku

Poimenski seznam sobotrov dreves v Levstikovem sadovnjaku. V tem primeru so botrstvo nad posameznim sadnih drevesom prevzeli štirje sobotri. – EKONOMSKO SVETOVANJE IN KNJIGOVODSKE STORITVE CMOK HARI, s.p., Šentjur pri Celju – BIKE CENTER MARIBOR – Tajfun Planina, d.o.o., Planina pri Sevnici – ASU&DOM, d.o.o., Mozirje – ELEKTRONIKA – MEHANIKA, Andrej Zupančič s.p., OKREPČEVALNICA ŽONTA, Jože Žonta s.p., KERA-STIL, Aleš Tomažič s.p.  

Novice - aktualno Novice - vse Sadovnjak - botri dreves Sadovnjak - vse

Poimenski seznam botrov sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku

Aktualni seznam botrov sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku. – Slovenske železnice, d.o.o. – Imexa, d.o.o., Ljubljana – Občina Velike Lašče – Župnija Slivnica pri Mariboru – Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA, d.o.o., Ljubljana – Kartuzija Pleterje – Občina Litija – Agrograd, d.o.o., Ivančna Gorica – Podjetje HIFA, d.o.o., Ljubljana – Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. – Beri naprej …