30 let Levstikove poti

30 let Levstikove poti – Uvodnik iz knjige Levstikove poti leta 1989

Ponatis Levstikovega Popotovanja od Litije do Čateža ni naključje. Prav v tem času se v Sloveniji borimo za slovensko kulturno samostojnost in suverenost slovenskega jezika, zato naj bo ta knjiga popotovanje v preteklost, sedanjost in prihodnost. S knjigo želimo vas bralce seznaniti z vsebino Levstikovega literarnega programa, s pomenom njegovega delovanja in v vas vzbuditi slovensko zavest in vas nenazadnje pritegniti k sodelovanju pri urejanju Levstikove poti od Litije do…

Nadaljuj branje...