Projekti

REVIJA LEVSTIKOVA POT

V okviru projekta revije Levstikova pot lahko spremljate naslednje tri sklope vsebin:
Vsi članki in objave v reviji
Članki o dediščini
Intervjuji
Drugi članki

***********************************************************************
Akt o ustanovitvi in predstavitev revije Levstikova pot…
ARHIV KNJIG LEVSTIKOVE POTI…
***********************************************************************

© ® Levstikova pot je zaščitena blagovna znamka v vseh podatkovnih, programskih, oblikovalskih in drugih elementih, ki jih je po slovenski in mednarodni zakonodaji mogoče pravno zaščititi. Zato so izrecno prepovedana vsa dejanja, ki brez lastnika blagovne znamke (Zavod Levstikova pot) posegajo v katero koli od takih pravic. Zato je izrecno prepovedano kakršno koli poobjavljanje ali uporaba vsebin revije brez predhodnega soglasja izdajatelja.

—————————————————

Revija 2019

—————————————————

Ob Levstikovem pohodu 11. novembra 2017 je izšla 4. številka revije Levstikova pot. Za pokušino nekaj vsebin. Če želite tiskani izvod revije, pišite na naslov info@levstik.si. Plačate samo stroške poštnine.

– Uvodnik
– Franci Rokavec, župan občine Litija: Dobrodošli na startu Levstikove poti
– Rajko Meserko, župan občine Šmartno pri Litiji: Pohodniki in pohodnice, dobrodošli pri nas doma!
– ALojzij Kastelic, župan občine Trebnje: Dobrodošli na razhodnji!
– Veliki intervju: Rudi Bregar, Bloudkov nagrajenec
– Žiga Smrekar: Možnosti razvoja turizma v občini Šmartno pri Litiji
–  Fani Rovšek Kosmač in člani zgodovinskega krožka OŠ Litija: Od grajskega do kmečkega jedilnika
– Občina Litija: Zgodovina rudnika Sitarjevec
– Občina Šmartno pri Litiji: GRAD BOGENŠPERK – eden izmed najlepših renesančnih gradov pri nas
– Občina Trebnje: Dobrodošli na Jurjevi domačiji
– Projekt Levstikov sadovnjak: Predstavitev zasajenih sort
Ponudniki hrane ob poti, donatorji za socialno ogrožene otroke
– 5. pohod Primskovo ob dnevu žena
– 5. Humarjev pohod
– 11. Žefranov pohod na Primskovo
– 9. eko pohod Krampljevec
– 11. mlinarski pohod na Koroškem: Po sledeh nekdanjih mlinov
****************************************************************************************

Ob Levstikovem pohodu je 12. novembra 2016 izšla 3. revija Levstikova pot. Če želite tiskani izvod revije, pišite na naslov info@levstik.si. Plačate stroške poštnine.

revija_2016_predogled_naslovnice

Levstikova pot nikoli ni bila lahka, je pa prijetna
– Levstikova pot in Popotovanje iz Litije do Čateža
Dobrodošli na startu Levstikove poti!
Dobrodošli pri nas doma!
Dobrodošli na Razhodnji!
30 let Levstikove poti
– Prof. dr. Matjaž Kmecl: Popotovanje iz Litije do Čateža in po duhovni zgodovini
– Akademik Ciril Zlobec: Edino moje čustvo od predpubertete do sedaj je ljubezen
– Tone Partljič: Uresničujem stopetdeset let star Levstikov program
– Milan Kučan: Jezik je živ in zahteva stalno skrb
– Aleš Čerin: Slovenski jezik je del naše kulturne, nacionalne in zgodovinske identitete
– Miran Medvešek: S predsednikom države v Zupanovi zidanici
– Dr. Milan Brglez: Pogum, vse ljudstvo v deželi!
– Dr. Miro Cerar: Slovenski jezik je ključni simbol slovenstva
– Franc Ekar: Brez kulture in etike ni kulturnega športa
– dr. Rajko Šugman: Kaj je to: bremza, cool, cao, fool, fizkultura, hamer, by…
– Drago Bulc: Za rabo slovenskega jezika v javnosti bi spet potrebovali jezikovno razsodišče
– Miha Jazbinšek: »Použijte« lepoto krajine in dobrote okolja
Ljubljana – zelena, živahna, raznolika
Projekt Levstikov sadovnjak
– Občina Litija – Le najboljše je dovolj dobro
Nepozabni trenutki v občini Šmartno pri Litiji
– Občina Trebnje: Začutite pravljični objem pokrajin
– Brane Praznik: Ivan Šašelj: Zgodovina Marijine božje poti Zaplaz na Dolenjskem
– Luka Bregar: Čatež s tradicijo vinogradništva
– Helena Selan: Primskovo, dolenjski razglednik
– Brane Praznik: Ivan Šašelj o Juriju Humarju: Kdor veruje, mu pomaga
PONUDNIKI OB POTI, DONATORJI ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE
4. pohod Primskovo ob dnevu žena
10. Žefranov pohod na Primskovo
8. eko pohod Krampjevec
Jurčičeva pot
Po sledeh nekdanjih mlinov
****************************************************************************************

naslovnica1

Številka 2, november 2015
(izšla je 14. novembra 2015) Želite tiskani izvod revije?

– Rudi Bregar: Uvodnik
– Rudi Bregar: Med zidanicami in prijaznimi domačini
– Franci Rokavec: Litija vam tudi letos namenja dobrodošlico
– Rajko Meserko: Dobrodošli pri nas doma!
– Alojzij Kastelic: Dobrodošli na Razhodnji
– Veliki intervju: Bodimo zadeti od svežega zraka in lepot narave, ne pa od alkohola – prim. prof. dr. Marko Kolšek, dr. med.
– Rudi Bregar: Projekt Levstikov sadovnjak
– Levstikov sadovnjak: Botri in opis sadnih sort
– Helena Hauptman: Litija leži v središču Slovenije
– Jernej Kotar in Joži Vovk: Šmartno pri Litiji – 880. letnica prve omembe v pisnih virih
– Joži Vovk: Janez Vajkard Valvasor – Slovenec po domovini, Evropejec po duhu
– Joži Vovk: Grad Bogenšperk
– Andreja Triler: Trebnje – mesto bogate zgodovine
Gabrovka ali Sveti križ?
– Viktor Resnik – Matičetov Viktor: Grad Turn končal pri domačih lokalnežih?
Sadje: Skorš
Sadje: Kaki
Bolezni koščičarjev: Breskova kodravost in monilija
Gremo skupaj… spoznavat dediščino: Mlinarska pot na Koroškem
– Gremo skupaj… spoznavat dediščino: 3. pohod Primskovo za dan žena
– Gremo skupaj… spoznavat dediščino: 9. Žefranov pohod na Primskovo
– Gremo skupaj… spoznavat dediščino: 7. eko pohod Krampljevec
– Gremo skupaj… spoznavat dediščino: Tek na Petelinjek (Gabrovka)
– Gremo skupaj… spoznavat dediščino: Antonov pohod
********************************************************************************************

naslovnica

Številka 1, november 2014

– Rudi Bregar: Revija in Levstikov sadovnjak
– Borut Pahor: Pot pod noge
– Franci Rokavec: Litija vam tudi letos namenja dobrodošlico
– Rajko Meserko: Dobrodošli pri nas doma!
– Alojzij Kastelic: Dobrodošli na Razhodnji
– Veliki intervju: akademik prof. dr. Matjaž Kmecl
– Levstikov sadovnjak: botri in opis sadnih sort
– Intervju: Kristjan Krajger, planinski vodnik
– Predstavljamo vam: Planinsko društvo Prevalje
– Martinovanje, projektna naloga dijakov Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
– Jernej Mazej: Učni sadovnjak
– Litija v srcu Slovenije
– Občina Šmartno pri Litiji, Vozlišče poti in zgodovine
– Dobrodošli v občini Trebnje
– Po svetu: Venezuela – spremenimo sistem, ne podnebja
– Karlo Lemut: Bolnišnica rdečega križa v Litiji
– Pohodniške palice
– Stopala in pravilna obutev od mladosti do starosti
– Pohodniške poti: Jurčičeva pot
– 2. pohod Primskovo 2015: Šport in kultura z roko v roki
– 8. Žefranov pohod na Primskovo
– 6. Eko pohod Krampljevec 2015

Če bi želeli tiskan izvod revije, nam to sporočite na info@revija-levstik.eu. Revija je brezplačna, plačate pa strošek poštnine.

Izvirni Levstikov potopis Popotovanje iz Litije do Čateža…

LEVSTIKOV SADOVNJAK

– Vsebinska predstavitev projekta “Levstikov sadovnjak”…
Seznam botrov dreves v Levstikovem sadovnjaku
Predstavitev botrov dreves v Levstikovem sadovnjaku
Seznam sobotrov dreves
Opisi sadnih sort v Levstikovem sadovnjaku
– Seznam dreves, za katera iščemo botre…
————————————————————————–
Oglaševanje v Levstikovem sadovnjaku

oglas_001
imp

Ponudba vključuje:

– zagotovitev in zasaditev sadike avtohtone sadne sorte,
– označba lokacije s postavitvijo hrastovega totema,
– izdelava barvne table s sliko in opisom sadne sorte na totemu,
– izdelava barvne table s slikovno in tekstovno predstavitvijo donatorja na totemu,
– predstavitev donatorja v letošnji reviji Levstikova pot, ki izide novembra 2016,
– vzdrževanje lokacije in sadnega drevesa za najmanj deset let v sodelovanju s sadjarskim društvom.

Cenik za Levstikov sadovnjak…
Vse dodatne informacije na naslovu info@sadovnjak.eu.

KAJ JE LEVSTIKOV SADOVNJAK?

Zaradi vedno večjih potreb po sadju in sadnih izdelkih se pridelovalci preveč usmerjajo v nove, včasih tudi bolj rodne sadne sorte, ki dajejo večje pridelke. Pri tem pa se vedno bolj pozablja, da so stare in avtohtone sadne sorte, še posebej če so cepljene na sejancih, mnogo bolj odporne in neobčutljive na bolezni, ki ne potrebujejo pesticidov.

Vedno bolj se namreč pozablja na ekološko pridelavo sadja. Predvsem pa se trenutnega stanja ne zaveda mlada generacija in gre za družbeno odgovornost, da mlade o tem podučimo in jih zainteresiramo za bolj naravno, odgovorno in aktivno družbeno delovanje.

Obiskovalci Levstikove poti se ob pogledu na informacije o slovenskih starih sadnih sortah zavedate vrednosti neokrnjenega okolja, ki nudi številne priložnosti za kvalitetno življenje in tudi kvaliteto preživljanja prostega časa v naravi. Vizualna podoba in sistem usmerjevanja informativno usmerjevalnih tabel je oblikovan tako, da so posamezni grafični elementi jasno vidni, hitro berljivi in razpoznavni od povprečne oddaljenosti 15–20 m.

Ker na Levstikovo pot prihaja ogromno mladih, je to tudi priložnost za vzgojo in izobraževanje mlade generacije in trajnostno spodbudo za pravilen družbeni odnos do sadnih dreves oziroma širše rastlinstva nasploh.

Slovensko sadje predstavlja simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja, s katerim se poskuša zagotoviti trajno in optimalno delovanje sadnih dreves, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostna raba in upravljanja s sadnimi drevesi. Sadje je v Sloveniji izrednega okoljskega, ekosistemskega, biotskega, kulturnega, zgodovinskega, asociativnega, krajinskega in zdravstvenega pomena, zato je varovanje tega bogastva razumljivo in nujno. Gre za zasajanje s slovenskimi starimi in celo avtohtonimi sortami sadja.

Cilj našega projekta je, da na območju med Litijo (Zasavje) in Čatežem pri Trebnjem (Dolenjska) obiskovalce, pohodnike, rekreativce in ostale tudi z enotno grafično signalizacijo opozarjamo na primeren odnos do sadja in sadjarstva, na spoštovanje in občudovanje njegovih lepot in skrivnosti in navsezadnje širitev znanja ter osveščanje o njegovem neprecenljivem bogastvu. Strokovno, predvsem pa učinkovito grafično obeležene informativne table so tako v slovenski, pa tudi evropski prostor vnesle urejen informativni sistem, bonton, motivacijska opozorila ter opise sadnih vrst. Program obsega konstruiranje in izdelavo sodobno oblikovanih tabel, ki se namestijo na hrastov totem ob drevesi, da ne bi poškodovali dreves.

Tako bomo na tem območju zasadili več deset, po možnosti različnih sadnih sort, jih ustrezno zaščitili in označili z barvnimi tablami v velikosti 30×60 cm, sadna drevesa pa bodo lahko potem postala učni center za mlade sadjarje (prikaz obrezovanja, vzdrževanja, obiranja, shranjevanja, uporabe…), za obiskovalce pa so na ogled vseh 365 dni v letu, saj so zasajena neposredno ob poti.

Doslej smo zasadili 43 različnih sadnih dreves hrušk, jablan, sliv, češenj…

OGLAŠEVANJE

SOBOTRSTVO DREVESA samo 85 €

– sobotrstvo sadnega drevesa (štirje sobotri drevesa),
– predstavitev botra na tabli 30×60 cm,
– predstavitev botra v reviji Levstikova pot v velikosti ¼ strani revije,
– predstavitev na spletnih straneh www.levstik.si,
– vzdrževanje drevesa 5 let, toliko časa bo viden tudi vaš oglas ob drevesu.

BOTRSTVO DREVESA

C1 – 1 drevo          300 €
C2 – 3 drevesa      700 €

aa2
aa1

 Za vsako drevo je vključeno:
– pridobitev botrstva nad sadnim drevesom,
– zasaditev sadike sadne sorte,
– označba lokacije s postavitvijo hrastovega totema in namestitvijo barvne table 30×60 cm s predstavitvijo botra in sadne sorte,
– predstavitev botra v reviji Levstikova pot,
– vzdrževanje lokacije in sadnega drevesa za najmanj pet let v sodelovanju s sadjarskim društvom,
– predstavitev na spletnih straneh Levstikovega sadovnjaka.

DRUGO OGLAŠEVANJE
(v lepem vremenu se prireditve udeleži okrog 20.000 udeležencev)

– postavitev lastne stojnice s predstavitvijo oglaševalca na prireditvi
– postavitev lastnih transparentov na prireditvi
– rešitve, ki jih predlaga oglaševalec in se o rešitvi dogovorimo individualno

UGODNOSTI ZA POKROVITELJE

GENERALNI POKROVITELJ S POIMENOVANJEM PRIREDITVE – 5.000 €

– naziv Generalni pokrovitelj 29. popotovanja z IMP Armature po
Levstikovi poti, ki se ga udeležuje okrog 20.000 pohodnikov
iz Slovenije in tujine,
– oglasna pasica na osnovni strani http://levstik.si,
– posebna predstavitev z oglasom in besedilom na straneh http://levstik.si,
– enostranski barvni oglas v reviji Levstikova pot,
– dvostranska promocijska predstavitev sponzorja v reviji Levstikova pot,
– zasaditev dveh sadnih dreves v Levstikovem sadovnjaku s trajno označitvijo na tabli 30×60 cm,
– odtis logotipa sponzorja na kapah Levstikove poti (3.000 kosov),
– sponzorjeva lastna promocija na poti in cilju prireditve,
– promocija ob obveščanju za mednarodno popotovanje po Levstikovi poti.

GENERALNI POKROVITELJ – 3.000 €

V tem primeru ni poimenovanja prireditve po pokrovitelju, ni oglasne pasice na osnovni strani www.levstik.si, vključena je zasaditev enega sadnega drevesa, promocija pa je osredotočena le na cilj prireditve.

POKROVITELJ – 1.500 €

– oglasna pasica na osnovni strani http://levstik.si,
– posebna predstavitev z oglasom in besedilom na straneh http://levstik.si,
– enostranski barvni oglas v reviji Levstikova pot,
– zasaditev enega sadnega drevesa v Levstikovem sadovnjaku s trajno označitvijo na tabli 30×60 cm.

Oglas izdela naročnik, lahko ga zagotovi tudi zavod proti plačilu. Nad 100 € je možno tudi obročno plačilo. Cene so končne brez DDV, ker Zavod Levstikova pot ni zavezanec za DDV. Cenik velja od 13. 11. 2018. Del zneskov lahko tudi kompenziramo z izdelki majhnih vrednosti, ki bi bili primerni kot darilo udeležencem prireditve, pri čemer mora biti vsaj 500 izdelkov enakih.

Za sodelovanje se sklene pogodba ali naročnik izda naročilnico.

ZAVOD LEVSTIKOVA POT

© ® Levstikova pot je zaščitena blagovna znamka v vseh podatkovnih, programskih, oblikovalskih in drugih elementih, ki jih je po slovenski in mednarodni zakonodaji mogoče pravno zaščititi. Zato so izrecno prepovedana vsa dejanja, ki brez lastnika blagovne znamke (Zavod Levstikova pot) posegajo v katero koli od takih pravic. Zato je izrecno prepovedano kakršno koli poobjavljanje ali uporaba vsebin revije brez predhodnega soglasja izdajatelja.