O OBISKU

Aplikacija O obisku Levstikove poti je namenjena prikazovanju podatkov, pridobljenih s pomočjo zgornjih vprašalnikov.